ضرورت تقویت سنسورهای اجتماعی؛ از جمله مطالبه گری اجتماعی

ضرورت تقویت سنسورهای اجتماعی؛ از جمله مطالبه گری اجتماعی
« به نام آنکه بودنمان یادی از اوست » گذشت زمان بر آنها که: منتظر می مانند، بسیار کند و بر آنها که می هراسند، بسیار تند و بر کسانیکه زانوی غم در بغل می گیرند، بسیار طولانی و بر آنها که بر سر خوشی می گذرانند، بسیار کوتاه است اما برای ما مددکاران اجتماعی که... 

همه چیز برای برگزاری نکوداشت دکتر سام آرام مهیاست

همه چیز برای برگزاری نکوداشت دکتر سام آرام مهیاست
برنامه ریزی مراسم نکوداشت دکتر سام آرام انجام شده و همه چیز برای برگزاری این مراسم آماده است. روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی- غلامعلی قربانی عضو هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ضمن بیان این مطلب گفت: برپایی مراسم نکوداشت برای پیشکسوتان و کسانی... 

آخرین موضوعات