منطق و احساس در پرونده «ستایش»

منطق و احساس در پرونده «ستایش»
ماجرای قتل «ستایش قریشی» تاسف عمیق هر شنونده ای را برمی انگیزاند. این رخداد ناخوشایند را از دو منظر می توان ارزیابی کرد. اول اینکه آزار جنسی انجام شده توسط نوجوان ١٧ساله است و دوم قتل ستایش، پس از کودک آزاری اتفاق افتاده است. از منظر نخست، وقوع کودک آزاری... 

قتل‌های شیشه‌ای

قتل‌های شیشه‌ای
در عصر حاضر سخن راندن از یک آسیب اجتماعی مانند اعتیاد بدون تأثیری که بر سایر آسیب‌ها می‌گذارد و تأثیری که از آنها می‌پذیرد امکان‌ناپذیر است. با این پیش‌فرض زمانی که پای مواد مخدر صنعتی وسط می‌آید باید این تأثیرگذاری آسیب‌ها بر یکدیگر بیش از پیش نمود... 

دلایل قتل در ایران

دلایل قتل در ایران
درحالی‌که رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران «خشونت» را سومین عامل تشکیل پرونده‌های قضایی در کشور معرفی می‌کند، یک مقام ارشد در قوه قضاییه می‌گوید مواردی مانند مسائل ناموسی و اختلافات مالی از مهم‌ترین انگیزه‌های قتل در بین ایرانیان هستند. هر چند... 

آخرین موضوعات