کودکان کار، قشر بی‌حقوق جامعه

کودکان کار، قشر بی‌حقوق جامعه
به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، انسان‌ها هر روز زندگی‌شان را با صحنه‌های مختلف و گاه متفاوتی آغاز می‌کنند. شاید دیدن بعضی از این صحنه‌ها در ابتدا عجیب و دلخراش‌ باشد اما به مرور با تکراری شدن آنها، شاید دیگر در چشمان مردم عادی جلوه کند. آقا گل بدم؟... 

آخرین موضوعات