بررسی لایحه «سلب سرپرستی کودک از والدین بی‌صلاحیت»

بررسی لایحه «سلب سرپرستی کودک از والدین بی‌صلاحیت»
خانواده، اولین و مهم‌ترین نهاد جامعه است. بدیهی است که الفبای کودکی‌ تا قدم گذاشتن در مسیرهای متفاوت در خانواده آغاز می‌شود. افراد بخش زیادی از زندگی خود را در خانواده حضور دارند و آنچه نهاد خانواده را مهم‌تر و قابل توجه و تامل می‌کند، امنیت در خانواده... 

آخرین موضوعات