لایحه ای اجتماعی در حمایت از کودکان-موسوی چلک

لایحه ای اجتماعی در حمایت از کودکان-موسوی چلک
گاهی اوقات کودکان در شرایطی قرار می گیرند که امکان زندگی با والدین به دلیل: از دست دادن آنان یا عدم صلاحیت والدین در سرپرستی کودکان، برایشان فراهم نیست.به همین دلیل از سال 1353قانونی در جهت فرزند خواندگی تصویب شد که این قانون از طریق ارسال لایحه ای به مجلس... 

آخرین موضوعات