اطلاعرسانی درباره قانون حقوق کودک باعث دلگرمی خانواده ها می شود

اطلاعرسانی درباره قانون حقوق کودک باعث دلگرمی خانواده ها می شود
یک روان‌شناس با اشاره به گنجانده شدن حمایت‌های روانی در قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان گفت: گاهی فراموش می‌شود که انجام حمایت‌های روانی و روان‌شناسی از کودکان هزینه دارد و هربار مشاوره با یک روانشناس هزینه‌های زیادی به یک خانواده تحمیل می‌کند،... 

آخرین موضوعات