لایحه جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوب مجلس به شورای نگهبان ارسال می شود

لایحه جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوب مجلس به شورای نگهبان ارسال می شود
انوشیروان محسنی‌بندپی معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در شورای معاونین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سه رویکرد پیشگیری از آسیب های اجتماعی و معلولیت ها، استاندارسازی خدمات و توسعه خیر جمعی، گفت: سال 94 به لحاظ مالی سال سختی محسوب... 

آخرین موضوعات