چرا صفحه فیس‌بوک لیونل مسی فحش باران شد؟

چرا صفحه فیس‌بوک لیونل مسی فحش باران شد؟
اینجا ایران است. از در یک مدرسه پسرانه که رد می‌شوی با اصطلاحاتی رو به‌رو می‌شوی که تابه حال به گوشت نخورده است: «رضا بپر بالا سه سوت می‌رسیم!»،«اون ماشین را نگاه کن،جنونی روی زمین است!»،«علی فهمیدی چی می‌گم،بگو خب!»زن میانسال سر تکان می‌دهد و می‌رود،... 

آخرین موضوعات