چرا یک مسئله ورزشی، وجه سیاسی پیدا می‌کند؟

چرا یک مسئله ورزشی، وجه سیاسی پیدا می‌کند؟
دکتر اقلیما، جامعه‌شناس و رئیس انجمن مددکاری ایران حواشی بازی دو تیم تراکتور‌سازی تبریز و نفت تهران را نشانه عدم مدیریت مسئولان و حاشیه‌سازی‌های بی‌مورد دانست. آفتاب :سرویس اجتماعی- دکتر اقلیما رئیس انجمن مددکاری ایران در تحلیل حواشی بازی دو تیم... 

آخرین موضوعات