وقتی هم باید پدر باشی هم مادر

وقتی هم باید پدر باشی هم مادر
سرپرستی خانواده از نظر اسلام و قانون اساسی بر عهده مرد است که در واقع رئیس و نان‌آور خانواده است، اما در این میان زنانی هستند که بار تمام مسئولیت‌ها به دوش آنهاست. به گزارش جهان به نقل از فارس، به هر دلیلی اگر مرد عدم توانایی در ایفای نقش خود را داشته... 

آخرین موضوعات