چهارمین سالروز در گذشت مادر مددکاری اجتماعی ایران

چهارمین سالروز در گذشت مادر مددکاری اجتماعی ایران
  ستما – 4 سال پیش در چنین روزی بانویی چشم خود را برای همیشه از جهان بست که به پاس تلاشهای ارزنده اشان در زمینه های خدمات اجتماعی ، بخصوص راه اندازی اولین موسسه آموزشی  خدمات اجتماعی در تاریخ ایران به مادر مددکاری اجتماعی ایران ملقب گردید و شاگردان... 

یادی از مادر مددکاری اجتماعی ایران به مناسبت سومین سالروز درگذشت ایشان

یادی از مادر مددکاری اجتماعی ایران به مناسبت سومین سالروز درگذشت ایشان
ستما – سه سال پیش در چنین روزی بانویی چشم خود را برای همیشه از جهان بست که به پاس تلاشهای ارزنده اشان در زمینه های خدمات اجتماعی ، بخصوص راه اندازی اولین موسسه آموزشی  خدمات اجتماعی در تاریخ ایران به مادر مددکاری اجتماعی ایران ملقب گردید و شاگردان... 

به مناسبت سالروز درگذشت مادر مددکاری اجتماعی ایران

به مناسبت سالروز درگذشت مادر مددکاری اجتماعی ایران
ستّاره فرمانفرماییان (Sattareh Farmanfarmaian) مادر مددکاری اجتماعی ایران  دو سال پیش در سوم خرداد و در سن 91 سالگی درگذشت.او اولین دانشجوی ایرانی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی بود که در آنجا لیسانس جامعه شناسی گرفت و برای گرفتن فوق لیسانس در مددکاری اجتماعی به دانشگاه... 

آخرین موضوعات