ردی از امدادرسانی روستایی در مازندران نیست

ردی از امدادرسانی روستایی در مازندران نیست
با گذشت چهار روز از بارش برف در استان مازندران همچنان روستای تنکابن، عباس آباد و رامسر در محاصره برف قرار دارند و امدادرسانی به این مناطق با چالش مواجه شده است، فشار گاز در این مناطق کاهش شدید یافته و مدارس غرب استان نیز برای روز چهارشنبه تعطیل شده است. به... 

آخرین موضوعات