پشت پرده مافیای سیگار در ایران

پشت پرده مافیای سیگار در ایران
آمارها نشان می دهد سالانه 70 میلیارد تومان برای درمان افراد سیگاری‌ در ایران هزینه می‌شود و این در حالی است که وجود مافیای قدرتمند سیگار در کشور، موجب افزایش مصرف سیگارهای قاچاق گردیده است. قاچاق سیگار، یکی از تهدیدات اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود... 

آخرین موضوعات