آغاز ماه جهانی مددکاری اجتماعی

آغاز ماه جهانی مددکاری اجتماعی
آغار ماه مارس ، ماه جهانی مددکاری اجتماعی را به تمام مددکاران اجتماعی و زحمت کشان این حرفه تبریک عرض می نماییم.ضمنا همزمان با ماه جهانی مددکاری اجتماعی سعی در انعکاس برنامه ها و رویدادهای مهم ایران و جهان  در این زمینه خواهیم بود. وب سایت تخصصی مددکاران... 

آخرین موضوعات