پیام تبریک “ماه و روز جهانی مددکاری اجتماعی”

پیام تبریک “ماه و روز جهانی مددکاری اجتماعی”
ماه مارس ماه جهانی مددکاری اجتماعی و همچنین 21 مارس “روز جهانی مددکاری اجتماعی” مصادف با اولین روز فروردین ماه سال 96 را به جامعه مددکاران اجتماعی ایران تبریک عرض می نماییم. وب سایت تخصصی مددکاران اجتماعی ایران  

آخرین موضوعات