کودک بی سرپرستی که وزیر آموزش و پرورش شد!

کودک بی سرپرستی که وزیر آموزش و پرورش شد!
مایکل گوو امروز به مددکاران اجتماعی افتخار می کند چرا که با سپردن ایشان به فرزند خواندگی والدینی خوب و دوست داشتنی زندگی ایشان در دوران کودکی نجات داده شده است . 🔷 مایکل گوو وزیر سابق آموزش و پرورش بریتانیا و عضو پارلمان انگلستان، مددکاری اجتماعی را... 

آخرین موضوعات