راه اندازی تشکل دانشجویی پیشگیری از اعتیاد

راه اندازی تشکل دانشجویی پیشگیری از اعتیاد
در راستای تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه شهید بهشتی و ستاد مبارزه با مواد مخدر، با ایجاد تشکل‌های دانشجویی و انجمن‌های علمی در عرصه‌های پیشگیری از اعتیاد موافقت شد . تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه شهید بهشتی و ستاد مبارزه با مواد مخدر امضاء شد، این تفاهم‌نامه... 

روانگردان‌های صوتی در راه ایران است

روانگردان‌های صوتی در راه ایران است
مرد همسایه هر چه زمان می‌گذشت رنگ پریده‌تر و خموده‌تر می‌شد و به قول همسایه‌های دیگر چهره‌اش هر روز به «آتقی» سریال آینه عبرت شبیه‌تر، تا اینکه یک روز مرد همسایه دیگر از خانه بیرون نیامد. دوستانش می‌گفتند اوردوز کرده است و تمام. مرد همسایه شاید هیچ... 

بهترین راه مبارزه با موادمخدراستفاده از ظرفیت های مردمی

بهترین راه مبارزه با موادمخدراستفاده از ظرفیت های مردمی
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از ستاد مبارزه با موادمخدر، دکتر «علیرضا زالی» افزود: وقتی ‏قرار است پدیده اجتماعی را ریشه ای و با نگاه آسیب شناسی حل کنیم، باید از همه ظرفیت های اجتماعی ‏و فرهنگی استفاده کنیم چرا که بحث موادمخدر بسیار پیچیده و چند وجهی اجتماعی... 

آخرین موضوعات