انتشار کتاب مبانی مددکاری اجتماعی با تالیف جدید

انتشار کتاب مبانی مددکاری اجتماعی با تالیف جدید
مولفان قاسم قجاوند زهرا قجاوند دکتر کاظم قجاوند ضمن تقدیر و تشکر از زحمات شما استاد عزیز ،جناب دکتر کاظم قجاوند، چاپ و انتشار این کتاب را به شما و به جامعه مددکاری اجتماعی تبریک عرض می نماییم. وب سایت تخصصی مددکاران اجتماعی منبع-وب سایت انجمن علمی مددکاری... 

آخرین موضوعات