مراکز ترک اعتیاد،متادون فروشی شده اند

مراکز ترک اعتیاد،متادون فروشی شده اند
کارشناسان اعتیاد معتقدند، مشکل درمان اعتیاد، دیگر کمبود مراکز درمان اعتیاد نیست و مسئله مهم، بی توجهی به درمان های غیردارویی است. آنها می گویند حذف درمان‌های غیردارویی، حذف درمان اعتیاد است. به گزارش مهر، سه هفته‌ای می‌شود که مسئولان هشدار داده‌اند... 

آخرین موضوعات