روستایی که همه اهالی آن متجاوز جنسی هستند+تصاویر

روستایی که همه اهالی آن متجاوز جنسی هستند+تصاویر
ساکنان این روستا به دور از هر گونه محدودیت قضایی به زندگی روزانه خود می پردازند. انسان می ماند که چگونه این همه ادم خلافکار در صلح و صفا در کنار یکدیگر زندگی می نمایند. این که چگونه این همه دزد و جنایتکار با صلح و صفا در این روستا زندگی می نمایند جای شگفتی... 

آخرین موضوعات