حضور دکتر جوادی متخصص مددکاری اجتماعی در شبکه 2 سیما

حضور دکتر جوادی متخصص مددکاری اجتماعی در شبکه 2 سیما
فوری- دکتر محمد حسین جوادی عضو هیئت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران و دکترای مددکاری اجتماعی تا دقایقی دیگر در برنامه “زنده باد زندگی” با عنوان پیشگیری از اعتیاد حضور می یابند. این برنامه تا دقایق دیگر از شیکه دو سیما پخش می شود و باز پخش آن ساعت... 

آخرین موضوعات