متن کامل منشور حقوق شهروندی

متن کامل منشور حقوق شهروندی
آنچه می خوانید متن کامل منشور حقوق شهروندی است که امروز بیست و نهم آذرماه ۱۳۹۵ در همایش قانون اساسی و حقوق ملت با حضور رئیس جمهوری و جمع زیادی از وکلا، حقوق دانان و اساتید و کارشناسان رونمایی و به امضای رئیس جمهور رسید. به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری... 

آخرین موضوعات