سامانه بانک اطلاعاتی مراکز ارائه خدمات تحت نظارت بهزیستی راه‌اندازی شد

سامانه بانک اطلاعاتی مراکز ارائه خدمات تحت نظارت بهزیستی راه‌اندازی شد
رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات و تحول اداری بهزیستی از راه‌اندازی سامانه بانک اطلاعاتی مراکز ارائه خدمات تحت نظارت بهزیستی خبر داد و گفت: اطلاعات کلینیک‌های مددکاری، مجتمع‌های خدمات بهزیستی، اورژانس اجتماعی و… به تفکیک استان و شهرستان بر روی... 

آخرین موضوعات