آگهی استخدام مددکار اجتماعی

آگهی استخدام مددکار اجتماعی
مجتمع فنی تهران در نظر دارد برای تکمیل پروژ‌ه مشترک با سازمان امور پناهندگی نروژی در خصوص آموزش‌های مهارتی خود برای پناهندگان افغان و عراقی در ایران مددکار اجتماعی در شهرهای کرج، قم، سمنان و کرمان استخدام نماید. علاقمندان می‌توانند پس از خواندن شرح... 

آخرین موضوعات