٧٠ ‌درصد مطلقه‌های کشور زیر ٣٠‌سال سن دارند!!

٧٠ ‌درصد مطلقه‌های کشور زیر ٣٠‌سال سن دارند!!
هر آماری که می‌آید، روایتی نگران‌کننده را حکایت می‌کند. آمار ثبت وقایع حیاتی کشور در سال‌های اخیر از بی‌رونقی ازدواج می‌گوید و بازار گرم طلاق. آمارها می‌گویند در سال‌های ٩١ تا ٩٢ ازدواج در کشور کاهشی ٧/۶ درصدی داشته و طلاق رشد ۴/٣ درصدی را ثبت کرده... 

زندگی مجردی؛ صد فیلم با یک بلیت!

زندگی مجردی؛ صد فیلم با یک بلیت!
“پاییز پارسال تصادف کردم. از طرفی جرات نداشتم به خانواده‌ام در نیشابور زنگ بزنم. از طرف دیگر دوستانم هم یا گرفتار بودند یا کم‌لطفی کردند. خلاصه ساعت یازده و نیم شب که از بیمارستان مرخص شدم، همه راه را تا خانه تنها آمدم. یادم هست آن‌ شب حالم خیلی بد... 

آخرین موضوعات