افزایش تعداد مجلات علمی پژوهشی دانشگاه

افزایش تعداد مجلات علمی پژوهشی دانشگاه
رئیس مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی خبر عنوان کرد: با اعطای اعتبار علمی و پژوهشی به نشریه پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، تعداد مجلات دارای اعتبار علمی- پژوهشی این دانشگاه به ۲۶ مجله رسید. به گزارش عطنا، زند مقدم با اعلام این خبر گفت: در کمیسیون... 

آخرین موضوعات