گزارش تصویری مجمع عمومی مددکاران اجتماعی استان اردبیل

گزارش تصویری مجمع عمومی مددکاران اجتماعی استان اردبیل
مجمع اعضای انجمن مددکاران اجتماعی استان در محل سالن جلسات سازمان بهزیستی استان اردبیل برگزار شد. در این جلسه که ساعت 18 شروع شد بدلیل پرحجم بودن مسائل و محتوای مباحث به صورت فشرده تا ساعت 20/30 ادامه یافت. در این مراسم  مدیران کلینیک های مددکاری اجتماعی... 

آخرین موضوعات