اولین مجمع عمومی مددکاری اجتماعی استان سمنان برگزار شد

اولین مجمع عمومی مددکاری اجتماعی استان سمنان برگزار شد
سمنان – خبرگزاری مهر: اولین جلسه مجمع عمومی مددکاران اجتماعی استان سمنان با هدف انتخاب و معرفی دو نماینده به انجمن مددکاران اجتماعی ایران برگزار شد. به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه مجمع عمومی مددکاران اجتماعی استان سمنان ظهر پنج شنبه با هدف انتخاب... 

آخرین موضوعات