اعتراض رئیس انجمن مددکاری اجتماعی به صدور مجوزمددکاری اجتماعی برای معتادان بهبود یافته

اعتراض رئیس انجمن مددکاری اجتماعی به صدور مجوزمددکاری اجتماعی برای معتادان بهبود یافته
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران از صدور مجوز به عنوان مددکار اجتماعی برای معتادان بهبود یافته انتقاد کرد و گفت: این افراد تخصص و مهارت ندارند و از دانش کافی نیز برخوردار نیستند به همین دلیل نباید به عنوان مددکار اجتماعی فعالیت کنند. سید حسن موسوی چلک... 

آخرین موضوعات