هشدار نسبت به افزایش خودکشی‌های آشکار

هشدار نسبت به افزایش خودکشی‌های آشکار
دکتر مجید ابهری نسبت به افزایش خودکشی های آشکار در کشور هشدار داد. این آسیب شناس اجتماعی در گفتگو با خبرنگار «فردا» با بیان اینکه خودکشی در ملا عام نشانه افسردگی کامل است گفت: در سال جاری خودکشی های در ملا عام و در انزار عمومی افزایش یافته است. از نگاه... 

آخرین موضوعات