6 پیشنهاد برای سلامت اجتماعی در برنامه ششم

6 پیشنهاد برای سلامت اجتماعی در برنامه ششم
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: عیدی مددجویان این سازمان، بهمن ماه همراه با مستمری آنان پرداخت می شود. عیدی مددجویان بهزیستی، بهمن ماه پرداخت می شود به گزارش ایرنا، انوشیروان محسنی بند پی، این مطلب را روز دوشنبه در حاشیه مراسم نواخته شده زنگ انقلاب در... 

آخرین موضوعات