برنامه بهزیستی برای افتتاح “مهدکودک” و مرکز “رفاه کودک و خانواده” در هرندی

برنامه بهزیستی برای افتتاح “مهدکودک” و مرکز “رفاه کودک و خانواده” در هرندی
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از راه‌اندازی مرکز “رفاه کودک و خانواده” تا پایان بهمن ماه و همچنین افتتاح دو مهد حاشیه‌ای تا پایان سال، در محله “هرندی” تهران خبر داد. حبیب الله مسعودی ضمن تاکید بر لزوم توسعه خدمات شهری در مناطق آسیب... 

آخرین موضوعات