دو اثر جدید مددکاری اجتماعی از دکتر ایروانی

دو اثر جدید مددکاری اجتماعی از دکتر  ایروانی
نظر به استقبال گسترده و تماسهای مکرر کاربران محترم ، تصمیم داریم به مرور به بررسی بیشتر آثار و مقالات آقای دکتر ایروانی بپردازیم.در ادامه مطلب به معرفی دو اثر  دیگر این استاد گرانقدر و همکارانشان که در زمینه رشته  مددکاری اجتماعی می باشد  می پردازیم:  

آخرین موضوعات