مهربانی را بیاموزیم؛ مهربانی کودکی تنهاست!

مهربانی را بیاموزیم؛ مهربانی کودکی تنهاست!
ممانعت از ترویج خشونت وظیفه ای همگانی و مبتنی بر آموزش است، ارتباطات انسانی و پیوند های سرشار از مهربانی عاملی موثر بر سلامت و اعتماد اجتماعی و از مولفه های اساسی تاب آوری نیز به حساب می آید و نبود آن، همه ما به ویژه کودکان و نوجوانان عزیز را در مقابل... 

تاب آوری توانایی وصول مطالبات است

تاب آوری توانایی وصول مطالبات است
تاب آوری توانایی وصول مطالبات است، تاب آوری برای طرفین (طلب) یا بعبارتی برای خواهان و خوانده از ضروریات است. تشخیص نیازها، قدرت ساخت گفتمان، ارایه دیده مان، توانایی کشف راه حل و جلب مشارکت همگان از پیامدهای این توانایی است. مرز بین خواهان و خوانده،... 

“حکمیت هیجانات” بر مطالبات می تواند آسیب زا باشد

“حکمیت هیجانات” بر مطالبات می تواند آسیب زا باشد
حکمیت هیجان بر مطالبات میتواند آسیب زا باشد، قانونمندی از ضروریات انضباط اجتماعی است و بسیاری از اختلالات و آسیب های اجتماعی در حوزه های فردی، خانوادگی و اجتماعی، بی واسطه پیامد عدم رعایت قوانین است. در همه حال قانونمندی بر طرح مطالبات، مسیری سازگار... 

آغاز کارگاه چهار روزه تاب آوری سازمان بهزیستی استان گیلان

آغاز کارگاه چهار روزه تاب آوری سازمان بهزیستی استان گیلان
کارگاه آموزشی تاب آوری ویژه مددکاران، مربیان کودکان بی سرپرست تحت حمایت سازمان بهزیستی استان گیلان، صبح امروز مورخ ۹۴/۱۱/۲۴، در تالار اجتماعات هتل مارلیک رشت با حضور معاونت اجتماعی بهزیستی استان و کارشناسان دوایر مختلف این اداره کل با ذکر نام خداوند... 

تقویت تاب آوری موجب تعامل بهتر با مسائل و مشکلات پیش رو می شود

تقویت تاب آوری موجب تعامل بهتر با مسائل و مشکلات پیش رو می شود
محمد رضا مقدسی کارشناس ارشد رفتار، مدیر و موسس اولین وبسایت تاب آوری روانشتاختی کشور با اشاره به مشکلات و آسیب های اجتماعی در جامعه امروزی و  همچنین جامعه دانش آموزی و نوجوان بعنوان قشر آسیب پذیر و در معرض خطر گفت: دانش آموزان بیش تر از اقشار دیگر در... 

توسعه اطلاع رسانی و ارتباطات اجتماعی در عرصه مددکاری اجتماعی ایران

توسعه اطلاع رسانی و ارتباطات اجتماعی در عرصه مددکاری اجتماعی ایران
روز به روز درگسترش ارتباطات درون گروهی و دستیابی به انسجام بیشتر و بهینه سازی عملکرد، این قشر از قدرت و نفوذ بیشتر و بهتری برخوردار میگردد. بستری مبتنی بر انتشار آگاهی و اطلاعات و اخبار که اعضای برنامه های متفاوت را بهرحال جذب خواهد کرد و هم به این واسطه... 

زن قلب خانواده است و تاب آوری قلب سلامت

زن قلب خانواده است و تاب آوری قلب سلامت
فضای پژوهش، سیاستگذاری و اجرایی حمایت از زنان از طریق توسعه تجانس به عملکرد بهینه نزدیک و نزدیکتر خواهد شد. و در این میان لمس وجودی مشکلات از ضروریات است. قدرت باز آفرینی و بازسازی زندگی های صدمه دیده منوط به قدرت تاب آوری است. تاب آوری هم در پیشگیری... 

تعیین اولویت خطای استراتژیک است

تعیین اولویت خطای استراتژیک است
سلامت خانواده سازه ای یکپارچه و منسجم است که اجزای آن همبسته و همپوشان هستند. توصیه و تأکید بر همزمانی، هماهنگی و یکپارچگی حمایتها و مداخلات است. به ویژه در خصوص زنان سرپرست خانوار این موضوع بسیار حایز اهمیت است که با مثلت (زن، سرپرست، خانوار) مواجه هستیم. که... 

آخرین موضوعات