مددکاران اجتماعی جزئی از ضابطین قضایی شوند

مددکاران اجتماعی جزئی از ضابطین قضایی شوند
به گزارش ایرنا از سازمان بهزیستی، «محمد نفریه» افزود: اورژانس اجتماعی با ارائه خدمات تخصصی به افرادی که در شرایط بحرانی قرار دارند، این امکان را به آنها می دهد تا ضمن سازگاری با محیط راه حلی مناسب برای رفع مشکلشان پیدا کنند. وی تصریح کرد، اکنون مرکز فوریت... 

آخرین موضوعات