مددجویان مطالبه گر؛ نیروهای محرکه قوی برای مدلهای توانمندسازی

مددجویان مطالبه گر؛ نیروهای محرکه قوی برای مدلهای توانمندسازی
بدون شک هدف اصلی کلیه مددکاران بهبود زندگی اجتماعی و سلامت روانی است که در اکثر موارد مددکارانی که در سطوح خُرد کار میکنند همین اهداف را در دایره آسیب ها و مشکلات مددجویان و مراجعان خود مدنظر قرار می دهند. در سطح بالاتر مدیران و موضعان قانون در حیطه... 

ما مددکاران …

ما مددکاران …
قطعاً همه ما اولین روزی که مددکار صدایمان زدند را خوب به یاد داریم. جوانی پر انرژی و سرشار از شور مددکاری، کم تجربه، خلاق با ذهنی پر از ایده هایی که به نتیجه آن ها ایمان داشتیم. به راستی چقدر توانستیم ایده های خودمان را به فعلیت برسانیم؟ چقدر از نتیجه... 

سازمانها و توانمندسازی مددجویان؛ مطالبه گری مددکاران، مشارکت سازمانها

سازمانها و توانمندسازی مددجویان؛ مطالبه گری مددکاران، مشارکت سازمانها
پر چالش ترین بخش مددکاری در زمینه زنان سرپرست خانوار شاید همین مطلب باشد که کدام سازمان متولی اصلی رسیدگی به امور این زنان است. در نگاه اول سازمان بهزیستی و کمیته امداد و سازمان های خیریه و در برخی موارد سازمان های مردم نهاد (سمن ها) توجه هر فردی را در... 

وقتی زنان، سرپرست خانوار می شوند

وقتی زنان، سرپرست خانوار می شوند
تعارض نقش مادری و نقش سرپرستی گاه چنان زیاد می شود که حتی خود زنان سرپرست خانوار هم باورشان نمی شود که اکنون مسئول اداره خانوار هستند. وقتی به او میگوییم مدیر خانواده هستی سعی می کند خودش را از این نقش کنار بکشد. سعی میکند مسئولیت را به دوش شخص دیگری بیندازد.... 

آخرین موضوعات