گرداندن 2کودک در شهر به جرم شکستن شیشه فروشگاه

گرداندن 2کودک در شهر به جرم شکستن شیشه فروشگاه
مدتی پیش، پلیس ساری دو نوجوانی را که اقدام به شکستن شیشه‌های 12 فروشگاه لوکس کرده بودند، بازداشت کرد. روزهای 27 و 28 دی‌ماه سال‌جاری بود که حمله به شیشه فروشگاه‌ها در یکی از خیابان‌های ساری اتفاق افتاد. تجسس‌های پلیس نشان داد، موتورسوار جوانی که به... 

آخرین موضوعات