نشست تخصصی مددکاری اجتماعی و محیط زیست برگزار می شود

نشست تخصصی مددکاری اجتماعی و محیط زیست برگزار می شود
نشست تخصصی مددکاری اجتماعی و محیط زیست به بهانه روز جهانی محیط زیست برگزار خواهد شد. این نشست با همت گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی و در سالن دکتر شاملو این دانشگاه برگزار می شود. مددکاری اجتماعی در سالهای اخیر توسعه زیادی در عرصه... 

آخرین موضوعات