درمورد آمار ایدز و اعتیاد، مخفی کاری نمی کنیم

درمورد آمار ایدز و اعتیاد، مخفی کاری نمی کنیم
وزیر بهداشت با بیان اینکه اعتیاد از جمله عوامل موثر در شیوع ایدز است، گفت: درخصوص پیشگیری از ایدز در نقاط مختلف کشور در پی اعتیاد، تصمیماتی گرفته شده که مراحل اجرایی آن طی دو هفته آینده مشخص می‌شود. به گزارش خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران... 

آخرین موضوعات