نامه سرگشاده به وزیر آموزش و پرورش | پیشنهاد تأسیس “مدارس زندگی ساز”

نامه سرگشاده به وزیر آموزش و پرورش | پیشنهاد تأسیس “مدارس زندگی ساز”
پیشنهاد تأسیس “مدارس زندگی ساز” بعنوان راهکاری اصلاحی در ساختار آموزش و پرورش  وزیر محترم آموزش و پرورش جناب آقای فانی؛ نگاهی عمیق و علمی به ساختار و تشکیلات آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش نشان می دهد که علیرغم زحمات طاقت فرسای معلمین، دانش آموزان... 

آخرین موضوعات