مدیریت نیازهای پیچیده در کودکان استثنایی

مدیریت نیازهای پیچیده در کودکان استثنایی
هدف اصلی مددکاری اجتماعی در مدیریت مورد، بهینه سازی عملکرد و رفاه مددجو است که از طریق ارائه و هماهنگی خدمات با کیفیت بالا، در موثرترین و کارآمدترین راه ممکن برای افراد با نیازهای پیچیده متعدد صورت می گیرد. مدیریت مورد در کل فرآیندی است که ارائه دهندگان... 

جای خالی مددکاران اجتماعی در مدارس کودکان استثنایی

جای خالی مددکاران اجتماعی در مدارس کودکان استثنایی
:تفاهمنامه همکاری بین سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی استان اردبیل و انجمن مددکاران اجتماعی استان منعقد شد. :در این مراسم موحدی با بیان اینکه حضور مددکاران اجتماعی در مدارس کشورهای توسعه یافته انکار ناپذیر هست گفت: در ایران حتی مدارس کودکان... 

آخرین موضوعات