مددجویان مطالبه گر؛ نیروهای محرکه قوی برای مدلهای توانمندسازی

مددجویان مطالبه گر؛ نیروهای محرکه قوی برای مدلهای توانمندسازی
بدون شک هدف اصلی کلیه مددکاران بهبود زندگی اجتماعی و سلامت روانی است که در اکثر موارد مددکارانی که در سطوح خُرد کار میکنند همین اهداف را در دایره آسیب ها و مشکلات مددجویان و مراجعان خود مدنظر قرار می دهند. در سطح بالاتر مدیران و موضعان قانون در حیطه... 

سازمانها و توانمندسازی مددجویان؛ مطالبه گری مددکاران، مشارکت سازمانها

سازمانها و توانمندسازی مددجویان؛ مطالبه گری مددکاران، مشارکت سازمانها
پر چالش ترین بخش مددکاری در زمینه زنان سرپرست خانوار شاید همین مطلب باشد که کدام سازمان متولی اصلی رسیدگی به امور این زنان است. در نگاه اول سازمان بهزیستی و کمیته امداد و سازمان های خیریه و در برخی موارد سازمان های مردم نهاد (سمن ها) توجه هر فردی را در... 

آخرین موضوعات