مددکاری اجتماعی در ناجا حرفه ای است بر پایه دانش و مهارت های خاص

مددکاری اجتماعی در ناجا حرفه ای است بر پایه دانش و مهارت های خاص
گروه استان ها-فرمانده انتظامی استان کرمان در اهمیت و ضرورت مشاوره و مددکاری در ناجا گفت: مددکاری اجتماعی در ناجا خدمتی است حرفه ای که بر پایه دانش و مهارت های خاص قرار گرفته است و هدف آن کمک به افراد گروه ها و یا جامعه است تا بتوانند استقلال شخصی اجتماعی... 

آخرین موضوعات