حداقل حقوق و دستمزد مددکاران آلمان افزایش می یابد.

حداقل حقوق و دستمزد مددکاران آلمان افزایش می یابد.
به گزارش شبکه اول تلویزیون دولتی آلمان، «آ.اِر.دِ» کمیسیون پیگیری کننده افزایش حقوق مددکاران در وزارت کار و امور اجتماعی فدرال آلمان با اعلام این خبر افزود: از یکم ژانویه سال 2015 دستمزد ساعتی مددکاران غرب آلمان از ساعتی نه یورو فعلی به نه یورو و چهل سنت... 

آخرین موضوعات