جای مددکاران تخصصی اجتماعی درسازمان رفاه شهرداری خالی است

جای مددکاران تخصصی اجتماعی درسازمان رفاه شهرداری خالی است
به گزارش ایرنا از روابط عمومی شورای اسلامی شهر تهران فاطمه دانشور در یکصد و دوازدهمین جلسه شورا گفت: اتفاق ناخوشایند در شهر تهران این است که آمار کارتن خواب ها روزافزون است. رییس کمیته اجتماعی با تاکید بر تعامل دستگاه های دولتی با شهرداری اظهار کرد: در... 

آخرین موضوعات