حضور مددکاران زن در گشت‌های جمع‌آوری و ساماندهی آسیب‌دیدگان اجتماعی

حضور مددکاران زن در گشت‌های جمع‌آوری و ساماندهی آسیب‌دیدگان اجتماعی
سرپرست مدیریت ساماندهی آسیب های اجتماعی سازمان رفاه ، خدمات و مشارکت های اجتماعی با بیان اینکه یکی از نیازهای اساسی گشت های جمع آوری وساماندهی ،حضور مددکاران زن است و خوشبختانه ما محدودیت خاص و یا قانونی در این مورد نداریم. گفت: در این راستا به زودی ساز... 

آخرین موضوعات