برگزاری دوره آموزش مددکاران کمیته امداد قائم شهر

برگزاری دوره آموزش  مددکاران کمیته امداد قائم شهر
سید زین العابدین پرواسی، مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) قائم شهر گفت: نخستین دوره آموزش تخصصی کارگروه مددکاران و کاربران حوزه حمایت به میزبانی قائم شهر برگزار شد. وی بیان داشت: کارگاه آموزشی مددکاران وکاربران حوزه حمایت شهرستانهای قائم شهر،سوادکوه... 

آخرین موضوعات