مددکاران کودکان کم توان ذهنی تحت مشاغل سخت قرار بگیرند

مددکاران کودکان کم توان ذهنی تحت مشاغل سخت قرار بگیرند
رئیس مجلس شورای اسلامی در بازدید از مجتمع خدمات توانبخشی نارمک با تأکید بر اینکه پرستاران و مددکاران کودکان کم توان ذهنی با توجه به مشکلات بسیار، باید تحت مشاغل سخت و زیان آور قرار گیرند، گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید برای این موضوع برنامه... 

آخرین موضوعات