مددکارهای اجتماعی چه کاری انجام می دهند؟

مددکارهای اجتماعی چه کاری انجام می دهند؟
کارزار رسانه ای 17 مددکارهای اجتماعی چه کاری انجام می دهند؟ همه ما روزی به کمک نیاز داریم. ممکن است شغل خود را از دست دهیم، حکم تخلیه آپارتمان را دریافت کنیم، به بیماری شدیدی مبتلا شویم، بدهی بالا بیاوریم حتی مشکلاتی با مصرف مواد مخدر یا الکل داشته باشیم.... 

آخرین موضوعات