جایگاه مددکاری اجتماعی در مدارس-امانی

جایگاه مددکاری اجتماعی در مدارس-امانی
از سری مقالات کارزار رسانه ای با توجه به اینکه دانش آموزان آینده سازان جامعه می باشند ، رشد و تعالی آنها در گرو تربیت درست در نهاد خانواده و جامعه پذیری به موقع و داشتن روابط انسانی در خانواده و بعد از آن مدرسه که مهم ترین نهاد جهت اجتماعی شدن ، پذیرفتن... 

اذعان مقامات آموزش و پرورش به لزوم حضور مددکاران اجتماعی در مدرسه

اذعان مقامات آموزش و پرورش به لزوم حضور مددکاران اجتماعی در مدرسه
ضرورت حضور مددکار در مدارس وجود دارد زیرا استفاده از آنها می‌تواند اثر بخش باشد ولی در حال حاضر نیرویی به عنوان مددکار اجتماعی در آموزش و پرورش وجود ندارد. مدیر کل امور تربیتی و مشاوره آموزش و پرورش گفت: درصد دانش آموزانی که نیازمند کمک مددکار باشند... 

آخرین موضوعات